utolsó frissítés: 2007. okt. 25.

Önálló kiadvány, szakkönyv

 • > Minoritătile din România. Aspecte politice [A romániai kisebbségek. Politikai vonzatok] Cluj: Limes, p. 52.

Tankönyv, egyetemi jegyzet

Tanulmány, szakcikk

 • > Perceptii asupra multiculturalismului [A multikulturalizmus reprezentációi] in Rudolf Poledna, François Ruegg, Călin Rus (szerk.) Interculturalitatea. Cercetări si perspective românesti [Interkulturalitás. Romániai kutatások és szempontok] Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, pp. 137-156.
 • > Dinamica relatiilor interetnice din ultimul deceniu [Az interetnikus viszonyok alakulása az utóbbi évtizedben] in Altera nr. 16, pp. 120-138.
 • > From the Unitary to the Pluralistic: Fine-tuning Minority Policy in Romania in Bíró Annamária. Kovács Petra (szerk.) Diversity in Action. Local Public Management of Multi-Ethnic Communities in Central and Eastern Europe Budapest: Open Society Institute, pp. 241 - 272. (Alexandra Scaccoval közösen).
 • > Modelul românesc al relatiilor interetnice reflectat în Etnobarometru [A romániai interetnikus viszonyok tükrözése az Etnobarométerben] In Nastasă, Lucian, Salat Levente (szerk.) Relatii interetnice în România postcomunistă [Interetnikus viszonyok a kommunizmus utáni Romániában] Cluj-Napoca: Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, pp. 253-259.
 • > Manualul de istorie si minoritătile. Probleme principale si propuneri de reconsiderare [A történelem tankönyv és a kisebbségek. Elvi megközelítések és elgondolkoztató vonzatók] in Lucian Nasatasă (szerk.) Studii Istorice Româno-Maghiare. [Román-Magyar történelmi tanulmányok] Iasi: Fundatia Academică A.D. Xenopol, pp. 265 - 272. (Marius Lazărrel közösen).
 • > Multiculturalism in Romania: Alternative or Evasion in Culic Irina, Horváth István, Cristian Stan (szerk.) Reflections on Differences. Focus on Romania Bruxelles: IPIS/ Cluj: Limes, pp. 1-12.
 • > Multiculturalismul în România: alternativă sau eschivă [Multikulturalizmus: alternatíva vagy a probléma kikerülése] in Culic Irina, Horváth István, Stan Cristian (szerk.) Reflectii asupra diferentei [Gondolatok a különbségről] Cluj: Limes, pp. 1-11.
 • > Reinventarea localului si relatiile interetnice [Az interetnikus viszonyok lokalizálása] in Irina Culic, Horváth István, Cristian Stan (szerk.) Reflectii asupra diferentei [Gondolatok a különbségről] Cluj: Limes, pp. 167-187., (Marius Lazărrel közösen)
 • > Reinventing the Local and its Impact on Interethnic Relationsin Culic Irina, Horváth István, Cristian Stan (szerk.) Reflections on Differences. Focus on Romania Bruxelles: IPIS/ Cluj: Limes, pp. 177-198., (Marius Lazărrel közösen).
 • > The History Textbook and the Minorities in Culic Irina, Horváth István, Cristian Stan (szerk.) Reflections on Differences. Focus on Romania Bruxelles: IPIS/ Cluj: Limes, pp. 55-65. (Marius Lazărrel közösen).
 • > Geography, language and nationalism in Vintilă Mihăilescu, Corina Iosif (szerk.) Year book of the Romanian Soociety of Cultural Anthropology, pp. 39-54.
 • > Relatii interetnice [Interetnikus viszonyok] in Traian Rotaru, Petre Ilut (szerk.) Sociologie [Szociológia] Cluj-Napoca: Editura Mesagerul, pp. 346-364.
 • > Sociological Description of the Hungarian Unions and Foundations in Romania in Render nr. 1, pp. 218-241. (Deák Sala Zsolttal közösen).
 • > Önkorlátozó sajtónyilvánosság in Korunk nr. 1, pp. 39-43.
 • > A romániai magyar egyesületek és alapítványok szociológiai leírása in Korunk nr. 11, pp. 24-57. (Deák Sala Zsolttal közösen).
 • > Az 1992-es népszámlálás kisebbségi adatai in Korunk nr. 7, pp. 98-103.
 • > Conceptia lui Max Weber despre etnicitate [Max Weber az etnicitásról] in Traian Rotaru, Rudolf Poledna, Andrei Roth (szerk.) Studii weberiene [Tanulmányok Weberről] Cluj Napoca: Clusium, pp. 230-241.
 • > Ethnic Tensions and Conflicts in Romania in Gerhard Seewan (szerk.) Minderheiten als Konfliktpotential in Ostmittel- und Südosteuropa München: R.Oldenburg Verlag, pp. 231-242.
 • > Milyenek a románok? - irodalom és sztereotípiák in Iskolakultúra nr 1-2, pp. 123-127.
 • > A kapcsolat és viszonyrendszer alapjai a döntéshozatalban in Hitel 1994 Szeptember-December, pp. 82 - 95.
 • > The Sense of Multiculturality in Eastern Europein Europe on the Move Fusion or Fission Jyväskylä: SIETAR-Europa, pp. 85-91.
 • > Filozófiai optimizmus és pesszimizmus in Tárlat Eszék, tanulmányok Bucuresti: Editura Kriterion, pp. 68-86.
 • > Telemanipuláció in Korunk nr. 5, pp. 532 - 537.

Szerkesztés

 • > Reflectii asupra diferentei [Gondolatok a különbségről] Cluj: Limes, p. 215 (társszerkesztő Irina Culic, Stan Cristian).
 • > Reflections on Differences. Focus on Romania. Bruxelles: IPIS/ Cluj: Limes, p. 227 (társszerkesztő Irina Culic, Stan Cristian).

Fordítás

 • > Constantin Stere: Szociáldemokrácia vagy poporanizmus? [Socialdemocratie sau poporanism?] in Pászka Imre szerk. Román eszmetörténet 1866-1945 [Istoria ideilor politice în România. 1866-1945] Szeged: Aetas - Századvég, pp. 125-145.

Kutatásjelentések

 • > Etnobarometer Cluj-Napoca: Centrul de Cercetare a Relatiilor Interetnice, p. 72 (társszerző Irina Culic si Marius Lazăr).
 • > Românii si maghiarii în tranzitia postcomunistă. Imagini mentale si relasii interetnice în Transilvania [Románok és magyarok a posztkommunista átmenetben] Cluj-Napoca: Centrul de Cercetare a Relatiilor Interetnice, p. 60 (társszerzők: Irina Culic, Marius Lazăr, Magyari Nándor László).