Horváth István

életrajz | kontakt | publikációs lista

utolsó frissítés: 2007. okt. 25.

Sociologia relatiilor etnice [Interetnikus viszonyok szociológiája] UBB Cluj, Centrul de Formare Continuă si Învătământ la Distantă, p. 66. - rezumat


Programa analitică [pdf, 232.4k]

1. Introducere: scurt istoric al studierii relaţiilor interetnice şi varietatea abordărilor şi perspectivelor [pdf, 205k]

2. Rasă şi etnicitate [pdf, 213.3k]
2.1. Rasa: de la biologizarea diferenţelor la ştiinţa raselor
2.1.1. Rasa: categorie fundamentală a biologiei sau construct social?
2.1.2.Rasismul: de la ştiinţa raselor la politica rasială
2.2. Etnicitatea: istoricul termenului
2.2.1. Obiectiv versus subiectiv
2.2.2. Primordial versus situaţional
2.2.3. Tradiţional versus modern
2.2.4. Etnicitatea esenţă sau relaţie (şi graniţă)
2.2.5. Determinat biologic versus instrumental
2.3. Categoria şi clasificarea etnică
2.3.1. Sistemul categoriilor etnice
2.3.2. Practici şi logici clasificatorii

3. Stereotipii şi prejudecăţi [pdf, 99.4k]
3.1. Dimensiunea socială a cunoaşterii şi stereotipiile
3.2. Particularităţile stereotipiei ca formă a cunoaşterii sociale
3.3. Funcţiile stereotipizării
3.4. Stereotipia ca produs cultural

4. Prejudecata [pdf, 133.5k]
4.1. G.W. Allport: o tipologie a prejudecăţii etnice după nivelul de manifestare
4.2. Teorii despre prejudecată
4.2.1. Teorii cultural istorice
4.2.1.1. Emergenţa etnocentrismului
4.2.1.2. Traumele istorice şi politicile memoriei
4.2.2. Teorii sociologice
4.2.2.1. Teoria legitimării încorporării asimetrice
4.2.2.2. Teoria contactului intergrupuri şi a densităţii morale
4.2.2.3. Teoria pragului şi stresului demografic
4.2.2.4. Teoriile schimbării şi crizelor sociale
4.2.3. Teorii psihologice
4.2.3.1. Teoria grupul de referinţă
4.2.3.2. Teoria frustrare-agresiune
4.2.3.3. Teoria pesonalităţii autoritariene
4.3. Prejudecăţi manifeste şi subtile

5. Discriminare şi minoritate [pdf, 134.1k]
5.1. Discriminarea şi drepturile omului
5.2. Tipologiile discriminării
5.2.1. Subiectiv versus calificat
5.2.2. Acte calificate versus consecinţe
5.2.3. Izolat versus instituţionalizat
5.3. Discriminare, prejudecată şi/sau conformism: tipologia lui Merton

6. Situaţia de minoritate [pdf, 253.9k]
6.1. Definiţia minorităţii din perspectivă demografică şi sociologică
6.2. Tipologia lui Schermehorn
6.3. Situaţia de minoritate şi inegalităţile sociale şi de status